Европската унија планира да забрани анонимно тргување со криптовалути

Фото: coingape

Ако во последниве години користевте банкарски услуги, подигнавте заем, отворивте сметка на компанијата, најверојатно, наидовте на задолжителен прашалник кој ги проверува вашите врски со политиката, тероризмот и можното перење пари. Прашалникот е една од мерките наметнати на банките од страна на Европската унија како дел од заедничката борба против финансискиот криминал, перењето пари и тајното финансирање тероризам. Другите мерки вклучуваат проверка на клиентите, нивниот идентитет, извори на приход и слични активности.

Сега Европската комисија, во новиот пакет закони што се занимаваат со финансиски криминал, предлага опсегот на овие правила за банките да се прошири и на компаниите кои обезбедуваат услуги за трговија со криптовалути. Според новиот предлог за заедничка европска регулатива, берзите и менувачниците за крипто-валути што работат во Европската унија треба да работат во согласност со овие правила.

Само со лични информации
Оваа промена би значела, пред сè, дека сите учесници на крипто пазарот ќе мора да дејствуваат транспарентно и дека давателите на услуги ќе треба да спроведат длабинска анализа на своите клиенти, како што прават банките. Со други зборови, Европската комисија сака да обезбеди целосно следење на сите трансакции со криптовалути, што треба да овозможи да се спречат и детектираат случаите кога тие се користат за перење пари или финансирање тероризам.

 

Ова целосно би го забранило анонимното тргување со криптовалути, бидејќи давателите на услуги не смеат да дозволат никој од нивните клиенти да отвора паричник кај нив без да го открие сопствениот идентитет и да им ги обезбеди сите потребни информации.

Европската Комисија се надева дека Европскиот парламент и Советот релативно брзо ќе разговараат и ќе усвојат нови правила, по што земјите-членки на ЕУ ќе треба да ги пренесат во нивните закони.

Ова не е финансиски совет, претставуваме поглед на моменталната состојба на пазарот. Вие сте одговорни за сопствените инвестиции! Порталот Palavko.com и авторите на статијата не се одговорни, директно или индиректно, за какви било загуби направени во врска со содржината на овој напис.